Sony Sommer Cashback


CHF 5'399.00 inkl. MWST
CHF 2'149.00 inkl. MWST
CHF 1'599.00 inkl. MWST
CHF 2'099.00 inkl. MWST
CHF 2'799.00 inkl. MWST
CHF 2'299.00 inkl. MWST
CHF 3'999.00 inkl. MWST
CHF 3'695.00 inkl. MWST
CHF 1'199.00 inkl. MWST
CHF 2'099.00 inkl. MWST
Cashback

Sony E-Mount FE 14mm F1.8 GM

SO SEL14F18GM
CHF 1'348.00 inkl. MWST
CHF 1'789.00    CHF 1'949.00
inkl. MWST
CHF 1'598.00 inkl. MWST
CHF 1'789.00 inkl. MWST
Cashback

Sony E-Mount FE 35 mm F1.4 GM

SO SEL35F14GM
CHF 1'345.00 inkl. MWST
CHF 1'195.00 inkl. MWST
CHF 2'099.00 inkl. MWST
CHF 1'089.00 inkl. MWST
Cashback

Sony E-Mount FE 85 mm F1.4 GM

SO SEL85F14GM
CHF 1'499.00 inkl. MWST
CHF 1'299.00 inkl. MWST
CHF 1'399.00 inkl. MWST
Cashback

Sony E-Mount FF 135mm GM F1.8

SO SEL135F18GM
CHF 1'498.00 inkl. MWST
CHF 989.00 inkl. MWST
Cashback

Sony E-Mount FF 24mm GM F1.4

SO SEL24F14GM
CHF 1'249.00 inkl. MWST
Cashback

Sony FE 12-24mm F2.8 GM

SO SEL1224GM
CHF 2'348.00 inkl. MWST
Cashback

Sony FE 20-70 mm F4 G

SO SEL2070G
CHF 1'249.00 inkl. MWST
Cashback

Sony FE 50 mm F1.2 GM

SO SEL50F12GM
CHF 2'299.00 inkl. MWST
Cashback

Sony FE 50 mm F1.4 GM

SO SEL50F14GM
CHF 1'699.00 inkl. MWST
CHF 4'469.00 inkl. MWST
CHF 2'299.00 inkl. MWST
CHF 2'799.00 inkl. MWST
Cashback

Sony Vlog camera ZV-1 II

SO ZV-1M2
CHF 748.00 inkl. MWST
CHF 1'998.00 inkl. MWST
CHF 3'499.00 inkl. MWST